BarryPriem.nl heeft door de jaren heen een mega groot netwerk van professionals, ondernemers, managers en employés om zich heen opgebouwd. Regelmatig krijgen wij aanvragen, door zowel werkzoekenden als werkgevers, om te bemiddelen.

Wij hebben dan ook besloten om per 01 februari 2017 de aanvragen te gaan publiceren. Onze  werkwijze is vrij simpel. De werkgevers/opdrachtgevers betalen een fee van éénmalig 12,5 %(netto exclusief BTW en eventuele gemaakte onkosten) van het aangeboden maandsalaris naar de werknemer toe. Na overeenkomst van het arbeidscontract met de werknemer word het bedrag gefactureerd vanuit BarryPriem.nl naar de opdrachtgever toe. Helder en zoals gezegd, simpel. De werknemer treft dus geen enkele kosten:) Alle opdrachten en aanmeldingen worden zeer voorzichtig mee omgegaan m.b.t. privacy. Alleen des gewenst worden er via persoonlijk bericht extra informatie verstrekt bij intresse en alleen bij wederzijdse partijen ter goedkeuring.