Algemene voorwaarden:

Titanium en Diamant actie is geldig voor 2 jaar, na factuur datum indien betaling binnen 14 dagen(na factuurdatum);

Zilver, Gold, Platina zijn een jaar geldig na factuur datum indien betaling binnen 14 dagen.(na factuurdatum);

Boekingen/reserveringen zijn niet geldig voor derden, mits boeking bedrijfsmatig is gedaan telt eindverantwoordelijke van het bedrijf op bedrijfsnaam refererende aan opdrachtgever/ betalingsmachtige;

Boeking is niet overdraagbaar aan derden in persoon of bedrijf, mits bedrijf daar expliciet om vraagt en DGA, BarryPriem.nl dient schriftelijk akkoord te gaan anders vervalt de afspraak;

Meerdere boekingen per persoon en bedrijf zijn absoluut WEL mogelijk met de vastgestelde looptijd inachtneming (zie hierboven);

Indien wij in gebreken blijven na betaling door opdrachtgever en voor uitvoering van opdracht/evenement in naam van opdrachtgever zal op zijn kosten een passend alternatief in samenspraak worden gevonden om het evenement en opdracht tot een succesvol einde te brengen, indien dit niet lukt zijn wij verplicht achterstallig betalingen te betalen mits in het rechtmatige te benoemen;

Buiten gesteld van deze actie zijn/ en reeds te benoemen op papier, levering van externe personeelsdiensten in welke mate dan ook. Externe inkoop, inhuur, vervoer en reiskosten, mastiek, onkosten buiten offerte, schoonmaak, transport, ondersteuning facilitair, uitvoerend en inhuur externe krachten.(verder te benoemen extra onkosten);

Wij garanderen uitvoering conform de gestelde offertes(door ons opgemaakt en schriftelijk opgesteld en ondertekend bij opdrachtgever en/of verantwoordelijke bedrijfsmatig) daar wij 100% van handelen hebben in onze machte binnen de gestelde voorwaarden;

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Vanzelfsprekend zijn naast ons gestelde voorwaarden m.b.t. lopende en aankomende acties, onze standaard algemene voorwaarden van kracht. Deze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel, te Breda.